INVIN | BioPharma Hub Masarykovy univerzity

BioPharma Hub Masarykovy univerzity zná svého zhotovitele a byla zahájena výstavba

Koncem září byla podepsána smlouva o dílo – výstavba BioPharma Hub Masarykovy univerzity.

Tento významný projekt, který má za cíl podpořit rozvoj výzkumu a vzdělávání v oblasti biofarmacie, byl na základě výsledku výběrového řízení svěřen sdružení čtyř stavebních firem. Naše společnost INVIN s.r.o. společně s celým týmem technického dozoru a koordinátora BOZP je nyní plně zapojena do realizační fáze.

Aktuálně bylo předáno staveniště sdružení IMOS Brno, a.s.Metrostav DIZ s.r.o.PS BRNO, s.r.o. a IDPS s.r.o., které zahájí přípravu staveniště vyklizením stavebního pozemku a odstranění několika objektů původní zahrádkářské kolonie. Současně se rozběhly projekční práce na realizační dokumentaci.

Výstavba BioPharma Hub potrvá do poloviny roku 2026 a od akademického roku 2026/2027 by měla být budova plně připravena pro výuku a výzkum. Jsme nadšeni, že můžeme přispět k rozvoji vědy a vzdělání v oblasti biofarmacie a těšíme se na spolupráci na tomto důležitém projektu.

Přejeme všem účastníkům projektu mnoho úspěchů a zdaru při jeho realizaci!