Už se ví, kdo postaví Koncertní sál Ostrava

Ostrava vybrala zhotovitele Koncertního sálu Ostrava.

Proces prověření nabídek pro druhou fázi projektu koncertního sálu a rekonstrukce Domu kultury v Ostravě byl náročný, s důrazem na detaily obsažené v zadávacích podmínkách. Hodnotící komise pečlivě analyzovala pět nabídek. Důvěru komise získalo „Sdružení pro koncertní halu“, složené z IMOS Brno, a.s. a IPS Třinec a. s.

První fáze projektu, zahrnující úpravu území, již probíhá od loňského roku a má být dokončena v polovině roku 2024. Další práce, nutné pro druhou fázi, zahrnují výstavbu vodohospodářských zařízení, geotermálních vrtů, a další inženýrské sítě. Stavební práce na samotném koncertním sále budou zahájeny po dokončení této fáze.

Koncertní sál, navržený tak, aby splňoval nejvyšší akustické standardy, nabídne kapacitu 1300 míst, a bude sloužit nejen Janáčkově filharmonii Ostrava, ale i dalším kulturním a společenským akcím. Nový komplex bude také domovem pro různá kulturní a vzdělávací zařízení, včetně edukačního centra a divadelního sálu.

V roce 2021 zařadil prestižní americký časopis Architizer ostravský koncertní sál mezi deset nejočekávanějších staveb světa. Jsme hrdi na to, že se na tomto významném projektu podílí také naše společnost INVIN na pozici Správce stavby.