Arch.Design | SEW-Eurodrive

Rozšíření montážní haly a administrativního objektu v Hostivicích

Právě je dokončována stavba rozšíření montážní haly a administrativního objektu v Hostivicích. Tato expanze zahrnuje nejenom zvýšení kapacity výroby, ale také modernizaci pracovního prostředí.

Montážní hala, původně o rozloze 1420 m², byla rozšířena na 3380 m², přičemž nová přístavba se rozkládá na třech stranách původního objektu. Jižní strana nyní zahrnuje zapuštěnou zásobovací rampu pro nákladní automobily, což zlepšuje logistiku a zásobování. Přístavba výškově navazuje na stávající montážní halu a bude sloužit ke zvýšení kapacity montáží převodovek čelních převodových elektromotorů a dalších výrobků společnosti SEW-EURODRIVE CZ.

Zároveň realizační firma dokončuje administrativní část. Ta je sice půdorysně oddělena od původní budovy, ale je s ní provozně propojena mostem ve druhém nadzemním podlaží. Toto opatření bylo zavedeno s cílem zachovat přirozené osvětlení vnitřního prostoru stávající budovy.

Konstrukčně bylo dodrženo původní řešení, tedy prefabrikovaný železobetonový skelet. V současné době probíhá zkušební provoz nových strojů a jejich montáž v hale. V administrativní části jsou dokončovány finální úpravy interiéru.

📐 Autoři: Arch.Design