INVIN | IKEM Praha – výstavba pavilonů G1 a G2

2 ROKY OD ZAHÁJENÍ STAVBY IKEM Praha

Práce na výstavbě pavilonů na IKEM Praha jsou v plném proudu. 👍

2 roky jedna z našich společností skupiny AD Group společnost INVIN na tomto projektu zastává funkci správce stavby, technického dozoru investora a koordinatora BOZP 💪

Cíle projektu výstavby jsou jasné:
 • Vybudování plnohodnotného Urgentního příjmu institutu
 • Vytvoření adekvátních podmínek transplantačního programu přemístěním KARIPu do nových prostor
 • Vybudování plnohodnotného angiologického oddělení včetně JIP
  JIP kardiologická a metabolická
 • Využití uvolněných prostor pro navýšení lůžkové a ambulantní léčebné preventivní péče

Generálním zhotovitelem výstavby je společnost IMOS Brno, a.s

A co říkají o projektu výstavby nových pavilonů G1 a G2 statistiky?
 • Zastavěná plocha 2 909 m2
 • Užitková plocha 13 817 m2
 • Počet lůžek G1 + G2 83 ks
 • Investiční náklady stavební části cca 1 miliarda Kč
 • 11. 7. úspěšně předán 8. milník stavby, kdy byly dokončeny kompletně hrubé podlahy
 • Prostavěnost k 8. milníku cca 730 mil. Kč
 • 77 revizí projektové dokumentace
 • 172 změnových listů
 • Termín dokončení dle aktuálního harmonogramu stavby 30. 4. 2024