INVIN | Rekonstrukce a dostavby budov FF UK v Praze

🏛️ Zahájení rekonstrukce a dostavby budov Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy v Praze 👍👌

Dne 12. září 2023 začala rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

  • Naše společnost INVIN zde pokračuje v činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP v realizační fázi.
  • Výběrové řízení na zhotovitele stavby je skončeno, vítězem se stala společnost AVERS, která má bohaté zkušenosti s památkově chráněnými stavbami.
  • Projekt vypracovala společnost Škarda Architekti.