PF 2024

Vážení obchodní partneři, milí přátelé,

k přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2024

připojujeme poděkování za Vaši důvěru a dobrou spolupráci.