Rozšíření kapacity základní školy Rajhrad

Nový rozměr pro vzdělání a stravování v základní škole v Rajhradě.

Takové bylo zadání a výzva architektonická studie, která vznikla v ateliérech společnosti Arch.Design. Plánované změny se soustředí především na novou jídelnu a školní kuchyni, kmenové a specializované učebny, kabinety, místností pro asistenty pedagogů a tělocvičnu. Přístavba byla racionálně rozdělena na dvě části – severní a jižní. Důležitým aspektem návrhu bylo především efektivní a funkční propojení s historickou budovou základní školy.

Severní přístavba bude domovem nové jídelny a kuchyně nacházející se v 1. nadzemním podlaží. O podlaží výše, nad prostorem jídelny, jsou navrženy nové třídy, učebny a kabinety. Pro umístění kuchyně a jídelny byla cíleně zvolena severní část, ve které je možné zajistit efektivní zásobování. Nedochází pak k omezení výuky ani nežádoucímu křížení provozů.

V jižní části přístavby se nachází nová tělocvična s odpovídajícím zázemím a šatnami, specializované učebny přírodovědy a další učební prostory. Tato část přístavby je provozně propojena ne jenom se stávající budovou, ale také s nedávno dokončenou sportovní halou.

Barevné a materiálové řešení fasád bylo pečlivě navrženo tak, aby respektovalo historickou budovu základní školy, postavenou v roce 1935. Vertikální prvky vrací škole její původní vzhled. Fasáda tak opětovně dostává racionální rytmus a především řád, který ke školství nedomyslitelně patří.

Navržené řešení přináší moderní a funkční prostředí pro vzdělávání a stravování, které respektuje potřeby a provozní požadavky základní školy.

Autoři: Ing.arch. Alena Derbeková, Natalia Filatova, Ing.arch. David Zaplatil | ARCH.DESIGN