Sanatorium Pálava – poklepání základního kamene

Symbolickým poklepáním základního kamene byla zahájena stavba Sanatoria Pasohlávky

Jedná se o moderní léčebné zařízení, které se zaměřuje na následnou léčebnou rehabilitační péči. Zaměří se především na individuální potřeby pacientů s poškozením mozku, po úrazech a po operacích pohybového ústrojí. Sanatorium Pálava bude místem, kde pacienti získají nezbytnou péči a podporu pro své zotavení. Pacientům se sanatorium otevře za dva roky.

Společnost INVIN koordinuje a hlídá úspěšnou realizaci projektu, což zahrnuje dohled nad kvalitou prací, sledování nákladů a dodržování časového plánu. Jsou také zodpovědní za dohled nad zpracováním realizační dokumentace, řešení případných změn stavby a řešení případných sporů v rámci činnosti Správce stavby. Koordinátoři BOZP se starají o bezpečnostní standardy na stavbě.

Investor: Jihomoravský kraj

Zhotovitel: VCES a.s. a SPIE Stangl Technik spole s.r.o.

Správce stavby: INVIN s.r.o.