Sanatorium Pálava

Projekt Sanatorium Pálava odstartoval podpis smlouvy mezi Jihomoravským krajem a generálním dodavatelem projektu.

Projekt bude realizován dle smluvního standardu FIDIC – YELLOW BOOK, tedy metodou „design and build“. Naše společnost INVIN je hrdým partnerem projektu a zastává roli Správce stavby.

Hlavním posláním společnosti INVIN bude zabezpečit úspěšnou realizaci projektu Sanatorium Pálava. K tomu patří nejenom dozor nad kvalitou prací, ale také sledování nákladů a dodržení časového plánu. V rámci projektu jsou také pověřeni funkcí koordinátora BOZP, což zahrnuje zajištění a dohled nad dodržováním bezpečnostních standardů na stavbě a to jak ze strany našeho týmu, tak i generálního dodavatele.

Společnost INVIN byla rovněž zapojena do přípravy zadání výběrového řízení pro výběr generálního dodavatele projektu Sanatorium Pálava.

Sanatorium Pálava bude moderní léčebné zařízení, zaměřené na následnou léčebnou rehabilitační péči a bude nabízet širokou škálu léčebných procedur. Hlavní důraz je kladen na specifické individuální potřeby klientů se získaným poškozením mozku, ale také na ty, kteří prošli úrazy nebo operacemi pohybového aparátu.